Retningslinjer

Retningslinjer for tildelinger af midler fra Uddannelsesfonden Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 03.10.2011, ændret 24.10.2012 
 

Hensigten med Uddannelsesfonden

Uddannelsesfonden er etableret for at skabe mer-uddannelse af medarbejderne, herunder lederne. Derfor ydes der kun tilskud til uddannelsesaktiviteter, der ligger ud over de i overenskomsten aftalte 37 timer.

Overordnede politiske prioriteringer:

 1. Formelt kompetencegivende eller almen anerkendt efteruddannelse, også når det drejer sig om lederuddannelse
 2. Korte kurser, der kvalificerer medarbejderne til at løfte kerneopgaverne og/eller udvikle nye forretningsområder
 3. Længerevarende ikke kompetencegivende uddannelse
Det vil (alt andet lige) være et plus, hvis man arbejder sammen med andre indenfor fondens dækningsområde med henblik på at løfte området som helhed.

Generelle retningslinjer for bevillingsudvalget:

 1. Hvis en kursustype tidligere er vurderet til afslag af bestyrelsen, gives afslag. Pt. drejer det sig om Pædagogisk Grundkursus.
 2. Såfremt ansøgeren ikke har indbetalt til tiden, gives afslag.
 3. Der sker en indholdsvurdering relateret til, om skolen argumenterer for hvordan uddannelsen hænger sammen med institutionens behov og områdets udvikling.
 4. Der bevilges, så flest mulige lokale skoler/enheder får andel af midlerne.
 5. Der skal være en vis sammenhæng (over tid og ikke nøjagtig) mellem indbetalinger til fonden og bevillinger.
 6. At der gives tilskud til ét modul af en uddannelse betyder ikke, at der dermed er givet forhåndstilsagn om at yde tilskud til kommende moduler.
 7. Der ydes ikke tilskud til særskilt honorering af interne undervisere, for disse kan der kun ydes tabt arbejdsfortjeneste for de timer, som de pågældende har anvendt.
 8. Afslag skal begrundes.