Eksempler på tilsagn

Der er ofte en del ansøgninger som ikke falder ind under fondens formål, primært til konferencer, der i henhold til fondens hovedprincipper for tildeling ikke kan ydes tilskyd til. 
Ved tildelingen skeles til sammenhængen mellem en skoles indbetalinger (over en periode) og de tidligere meddelte tilsagn. Derudover tilgodeses primært formelt kompetencegivende eller anerkendt uddannelse (fx FVU). 

Hvis der efter denne sortering stadig er ansøgt mere end det er muligt at tildele, foretager bevillingsudvalget en yderligere prioritering. Ofte har udvalget prioriteret at imødekomme flest muligt af ansøgningerne ved at reducere det tildelte beløb til fx 80 % af det ansøgte beløb.

Se eksempler på tilsagn her