Opkrævning af fondsbidrag

Den årlige indbetaling til FOAS Uddannelsesfond opkræves i foråret med betalingsfrist 30. april.

I henhold til FOAS almene overenskomst § 20, stk. 3 og FOAS sprogcenteroverenskomst § 18, stk. 3 skal arbejdsgiver indbetale 0,6 % af den samlede lønsum for alle medarbejdere og ledere, som er omfattet af overenskomsterne, herunder også timelønnede og vikarer.

Beløbet indbetales til Uddannelsesfondens konto i Lån & Spar Bank A/S:

Registreringsnummer 0400, kontonummer 401-53-32935.

Indbetalingen bedes mærket henholdsvis ’Uddannelsesfond 2013 almene’ / ’Uddannelsesfond 2013 sprogcenter’.

Uddannelsesfonden ledes af en bestyrelse, paritetisk sammensat af FOAS og Uddannelsesforbundet. Uddannelsesforbundet er sekretariat for fonden.

Uddannelsesfondens formål er at yde tilskud til efter - og videreuddannelse for medarbejdere og ledere, som er omfattet af overenskomsten. Fristerne for ansøgning om tilskud er 1. maj og 1. oktober. Ansøgningen er elektronisk og foregår fra denne hjemmeside. Tilsagn om tilskud fra fonden er bl.a. afhængig af rettidig indbetaling.

Vær opmærksom på at Uddannelsesfonden ikke må forveksles med Fonden til Uddannelse af Tillidsrepræsentanter (FUT-fonden), som der opkræves særskilt til.

Spørgsmål om Uddannelsesfonden, herunder om indbetaling, om fondens formål og mulighed for at opnå tilskud stilles til sekretariatet for fonden.

Hvis skolen ikke administrerer indbetalingen selv, eller hvis skolen ikke har haft aktiviteter omfattet af FOAS overenskomst i løbet af året, skal der gives besked pr. mail til uddannelsesfonden@uddannelsesforbundet.dk.