Hvad er uddannelsesfonden?

Uddannelsesfonden  

Mellem Uddannelsesforbundet/ Lærernes Centralorganisation (LC) og FolkeoplysningsOrganisationernes ArbejdsgiverSamarbejde (FOAS) er der via overenskomsterne etableret en fond til uddannelse af ansatte omfattet af overenskomsterne:

· FOAS almene overenskomst
· FOAS sprogcenteroverenskomst Uddannelsesfondens formål er at yde tilskud til efter- og videreuddannelse af medarbejdere og ledere, som er omfattet af overenskomsterne. Fonden giver tilskud til uddannelse i form af enkeltstipendier og lokale/centrale kurser. Se eksempler på tilsagn her

Frist for ansøgning er 1. maj og 1. oktober hvert år.