Uddannelsesfond til uddannelse af ansatte omfattet af FOAS overenskomsterne.

Uddannelsesforbundet/ Lærernes Centralorganisation (LC) og FolkeoplysningsOrganisationernes ArbejdsgiverSamarbejde (FOAS) har via overenskomsterne etableret en uddannelsesfond til uddannelse af ansatte omfattet af overenskomsterne:

  • FOAS almene overenskomst
  • FOAS sprogcenteroverenskomst

Uddannelsesfondens yder tilskud til efter- og videreuddannelse af medarbejdere og ledere, som er omfattet af overenskomsterne.

Ansøgninger udarbejdes af ledelse og tillidsrepræsentanter i fællesskab.
Fonden giver tilskud til uddannelse i form af enkeltstipendier og lokale/centrale kurser.